Collectanten gezocht voor de Anjeractie

Wilt u of wil jij helpen bij het collecteren? Meld je dan aan bij onze coördinatoren Jenny en Jacob Vink via collectanten@scheepjeswolharmonie.nl.

 

Over de Anjeractie
Het Prins Bernhard Cultuurfonds zamelt sinds 1946 jaarlijks actief geld in met de Anjeractie. Tijdens deze week gaan zo’n 25.000 collectanten op pad om geld op te halen voor hun vereniging én voor het Cultuurfonds. In het verleden was een derde van de opbrengst van de Anjeractie is voor de clubkas van de collecterende vereniging, vanaf 2016 mag de vereniging de helft van het opgehaalde geld houden. Het overige geld is bestemd voor projecten op gebied van cultuur en natuur binnen de regio waar het geld isopgehaald.

De Anjeractie wordt landelijk gehouden in de week van 29 mei t/m 4 juni.

Omdat we in die week te maken hebben met de plaatselijke Avondvierdaagse, is er in overleg tussen het Prins Bernhard Cultuurfonds en de plaatselike coördinator afgesproken dat de deelnemende verenigingen in Veenendaal op een ander moment mogen collecteren voor de Anjeractie.

De Scheepjeswolharmonie zal dit jaar collecteren op dinsdag 3 mei tussen 19:15 en 21:30 uur. Net zoals voorgaande jaren zal het muziekkoprs samen met de collectanten van de vereniging een wijk van Veenendaal in gaan. Dit jaar is er gekozen voor de componistenbuurt.

Omdat collecteren én gelijktijdig muziekmaken niet goed gaat, zoeken we nog collectanten die willen helpen. Uit ervaring kunnen we zeggen dat dit een gezellige avond is. Wilt u of wil jij helpen bij het collecteren? Meld je dan aan bij onze coördinatoren Jenny en Jacob Vink via collectanten@scheepjeswolharmonie.nl.

Avast hartelijk bedankt voor je hulp en tot ziens op dinsdagavond 3 mei!